Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
12:19:59

Χαλκίδα

Κάποτε θα έρθει αλλά πότε;

Διαβάζω: «Από τη Μεταπολίτευση (1974) μέχρι και σήμερα –δηλ. μέχρι και τις εθνικές εκλογές του 2019- στην περιφέρεια…

Μία ακόμη «ημέρα στη δουλειά»…

Υπογράφηκε και δημοσιοποιήθηκε η 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση…