Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
15:11:55

Χαλκίδα

Μία ακόμη «ημέρα στη δουλειά»…

Υπογράφηκε και δημοσιοποιήθηκε η 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση…