Παρασκεύη 01 Δεκεμβρίου 2023
05:28:49

Χαλκίδα

Δράσεις δενδροφύτευσης

Στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και για την αναζωογόνηση των αλσυλλίων της πόλης, η Διεύθυνση…