Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
13:01:50

Χαλκίδα

Ο ηρακληδεύς του στέμματος και ο γυμνός βασιλιάς!

Η ιστορία μετράει κάποιες εβδομάδες πίσω αλλά το σημαινόμενό της θα μας ακολουθεί για τα επόμενα χρόνια.
Σε δήμο ης περιοχής, είχε προγραμματιστεί θεματική συνάντηση ενός αντιδημάρχου (ως εκπροσώπου της πλειοψηφίας) με τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης )με τον έναν τους να μη δίνει το «παρών» και να εκπροσωπείται από σύμβουλό του). Στην προσπάθεια για συνεδρίαση της διαπαραταξιακής δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί άδεια αίθουσα.
Οπότε, ο αντιδήμαρχος, με χαρακτηριστική άνεση και ακολουθούμενος από τους υπολοίπους, εισήλθε στο γραφείο του δημάρχου και του ζήτησε εις επήκοον όλων, να τους απαλλάξει δι' ολίγον- από την παρουσία του γιατί «έχουμε να συζητήσουμε με τα παιδιά»!!! Και ο δήμαρχος, υπάκουσε...

[ Σημείωση: Η ακριβής φράση που χρησιμοποίησε ο αντιδήμαρχος, κατά τον επικεφαλής παράταξης που εξιστόρησε το περιστατικό σε δημοσιογράφο, ήταν: «Κάνε μας τη χάρη και πάρε τον π... γιατί...».
Δεν θέλω να πιστέψω ότι αποτελεί ακριβή μεταφορά των διαδραματισθέντων. Θέλω να πιστεύω πως απλά εξέφρασε την ουσία των λεχθέντων με το δικό του γλωσσικό ιδίωμα, που πάντως δεν απέχει και πολύ από του αντιδημάρχου. ]

Το επιβεβαιωμένο συμβάν –τόσο από τον εν λόγω επικεφαλής παράταξης όσο και από δεύτερο στόμα- είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης που πολλοί και εν πολλοίς έχουμε κατά νου: ενός δημάρχου, δημαρχεύοντος...
Ο αντιδήμαρχος γνωρίζοντας πως τα προσόντα του δεν του επιτρέπουν ρόλο (δια της ευθείας οδού φέροντος το βαθμό) συνταγματάρχη, είχε επιλέξει να παριστάνει τον καθ' έξιν ηρακληδέα του δημαρχιακού στέμματος των κατά καιρούς δημάρχων που «υπηρέτησε». Πλέον όμως, συνυπολογιζομένης της τάσης της φύσης –και της ανθρώπινης- να καλύπτει τα όποια κενά, ο αντιδήμαρχος φορές παρασύρεται και δημοσίως και έτσι αντί να φυλάει το στέμμα, το φοράει!

Όταν όμως, ο ηρακληδεύς του στέμματος αντί να το φυλάει, το φοράει ...τότε ο δήμαρχος / βασιλιάς είναι γυμνός!!!