Σαββάτο 20 Απριλίου 2024
07:19:03

Χαλκίδα

Μία ακόμη «ημέρα στη δουλειά»…

  • Κατηγορία Σχολια

Υπογράφηκε και δημοσιοποιήθηκε η 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», με Κωδικό ΟΠΣ 5005 (Κωδ. Απ. Ένταξης 16282), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Το σύνολο της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στο εν λόγω Μέτρο ανέρχεται στα 18,8 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση έργων και δράσεων και τη στήριξη επαγγελματικών κλάδων και δραστηριοτήτων, είναι από τις καλές στιγμές ενός υπουργού.
Με την ανακοίνωση αυτή να είναι μία ακόμη καλή στιγμή –από τις πολλές, λόγω θέσης, σε συνδυασμό με την πολιτική σκέψη και τη διαχειριστική αντίληψη- σε μία ακόμη «ημέρα στη δουλειά», για τον Σίμο Κεδίκογλου.