Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
18:54:34

Χαλκίδα

Που θα πάει, κάποια φορά θα το πετύχουν...

Γεώργιος Καραγιάννης (υφυπουργός Υποδομών): «Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και επίκειται η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανακατασκευή των γεφυρών Φύλλων και Αφρατίου και την επισκευή της γέφυρας Βασιλικού, εντός μηνός Μαΐου.»

Σημειώνεται ότι:
Με βάση το χρονοδιάγραμμα επίσπευσης εκπόνησης του συνόλου των μελετών για τις γέφυρες Βασιλικού, Φύλλων και Αφρατίου, (όπως αναφερόταν στο δελτίο τύπου της Περιφέρειας για τη συνάντηση εργασίας -την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 στην Αθήνα- με τον υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Κων. Αχ. Καραμανλή) προβλεπόταν η ολοκλήρωση της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του έργου, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.
Προφανώς δεν ίσχυσε το χρονοδιάγραμμα. Η παράταση πολύ μεγάλη και η καθυστέρηση ακόμη μεγαλύτερη. Σε τρεις μήνες συμπληρώνονται δύο χρόνια από την καταστροφή των γεφυρών, παρά το έκτακτο και επείγον της αποκατάστασής τους...
Αυτήν τη φορά, προφανώς και οι ανακοινώσεις βρίσκονται πλησιέστερα στην πραγματικότητα/αλήθεια. Όμως, τελικά, πόσο ακόμη θα χρειαστεί για να ξεκινήσουν τα έργα;