Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
06:26:39

Χαλκίδα

Με τις βιοτικές ανάγκες του σήμερα, τι (δεν) γίνεται;

...Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι! (άστε που και στις ζωοτροφές υπάρχει έλλειψη...)

Οι παρεμβάσεις στην παρουσίαση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, από Κυβερνητικούς και την Επιτροπή Μπένου, μοιάζουν με ματιές σε ένα μέλλον, σχεδιασμούς για ένα αύριο, χωρίς ανάγνωση της πραγματικότητας του παρόντος, μακριά από τις πρωταρχικές ανάγκες των γηγενών στο σήμερα!...

Εάν δεν καλυφθούν πρώτα οι βασικές ανάγκες επιβίωσης και το αίσθημα ασφάλειας των ανθρώπων του τόπου, οι κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις απλώς δεν θα αφορούν κανέναν!..

Εάν πράγματι η άμεση αναγκαιότητα είναι ο ΒορειοΕυβοιώτης επαγγελματίας και παραγωγός να μείνει στον τόπο του, ποιος είναι ο σχεδιασμός για μείωση της ανεργίας και για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας; ποιος είναι ο προγραμματισμός για άμεσες παρεμβάσεις στην προοπτική της ανάπτυξης;

Από το Μεσο-Μακροπρόθεσμο, προηγείται το Σήμερα!
Και από το κοινωνικο-πολιτιστικό, προηγείται η βιοτική ανάγκη και η Πραγματική Οικονομία!

[ Φωτογραφία Αρχείου. ]