Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024
06:42:15

Χαλκίδα

Για να φύγει η υποχρέωση...

Δύο ειδήσεις κατά τη χρονολογική σειρά δημοσιοποίησής τους:ΕΙΔΗΣΗ Νο1: Ενημερωτική εκδήλωση για «το νέο ασφαλιστικό, εργασιακό και φορολογικό…