Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
17:40:31

Χαλκίδα

Ο Ευριπίδης Κορώνης γαμπρός

Ένας άνθρωπος της τοπικής ενημέρωσης, ο Ευριπίδης Κορώνης και η Ειρήνη Τριανταφύλλου, αποφάσισαν να προχωρήσουν από κοινού στη…