Παρασκεύη 23 Φεβρουαρίου 2024
04:55:53

Χαλκίδα

«Αποχαιρετώντας την Παλμύρα»

Σε διάλεξη - οδοιπορικό, η Ευαγγελία Καφετζιδάκη αναπτύσσει το θέμα «Αποχαιρετώντας την Παλμύρα». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το…