Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
09:36:43

Χαλκίδα

«Κυζίκεια» στη Νέα Αρτάκη

Με τη στήριξη του ΔΟΑΠΠΕΧ, πραγματοποιούνται και φέτος τα «Κυζίκεια» στη Νέα Αρτάκη, στο χώρο του λιμανιού στον…