Κυριακή 11 Ιουνίου 2023
00:44:29

Χαλκίδα

Με μέσο και μήνυμα το ποδήλατο

Την Τετάρτη 31 Μαΐου, με τη συμμετοχή των παιδιών των τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων της Δημοτικής Ενότητας, πραγματοποιείται ο…