Παρασκεύη 01 Δεκεμβρίου 2023
06:07:09

Χαλκίδα

Τιμή στην Εθνική Αντίσταση

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου τιμάται και στην πόλη της Χαλκίδας, ως έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το έθνος…