Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
17:01:39

Χαλκίδα

Τιμή στην Εθνική Αντίσταση

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου τιμάται και στην πόλη της Χαλκίδας, ως έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το έθνος…