Παρασκεύη 09 Ιουνίου 2023
16:45:12

Χαλκίδα

Μήπως, τα χαμόγελα εκ-λείψουν;

(από την ορκωμοσία στη νέα Βουλή) Παλιός, πετυχημένος, άνετος. Τα χαμόγελα περισσεύουν στον Βαγγέλη Αποστόλου. Πόσα από αυτά…

Ανέμελος κι ωραίος!...

(από την ορκωμοσία στη νέα Βουλή) Στη σιγουριά της αντιπολίτευσης, ο εκ φύσεως και μόνιμα ανέμελος και ακκιζόμενος…