Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
04:45:30

Χαλκίδα

Ο Ευριπίδης Κορώνης γαμπρός

Ένας άνθρωπος της τοπικής ενημέρωσης, ο Ευριπίδης Κορώνης και η Ειρήνη Τριανταφύλλου, αποφάσισαν να προχωρήσουν από κοινού στη…