Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
01:29:45

Χαλκίδα

Το ακροβατικό σμήνος των «Red Arrows» στην Τανάγρα

Καθημερινά μέχρι και την Πέμπτη 28 Απριλίου, η 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, φιλοξενεί το Ακροβατικό Σμήνος «Red Arrows» της Πολεμικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας.
Η μεταστάθμευση του Βρετανικού ακροβατικού σμήνους πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του στους ελιγμούς που εκτελεί κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων.
Οι εκπαιδευτικές ασκήσεις του πραγματοποιούνται τρεις φορές ημερησίως και είναι ανοικτές σε επισκέψεις σχολείων ή δημοσιογράφων, κατόπιν εισήγησης της Μονάδας και έγκρισης της Βρετανικής Πρεσβείας.