Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
06:24:08

Χαλκίδα

Διαγωνισμός φωτογραφίας για το Δήμο Χαλκιδέων

Ο Δήμος Χαλκιδέων με την υποστήριξη του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ και του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Ότι Αξίζει... Μια Στιγμή, Ένα Κλικ». Στόχος του διαγωνισμού, στο πλαίσιο των προσπαθειών προβολής των ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου, είναι η ανάδειξη του φυσικού τοπίου, του οικιστικού ιστού, των ιστορικών μνημείων και της καθημερινής ζωής, μέσα από την ενεργή συμμετοχή και την καλλιτεχνική ματιά των πολιτών καθώς και η δημιουργία ενός εξαιρετικά σημαντικού φωτογραφικού αρχείου που θα βρίσκεται στην διάθεση του Δήμου Χαλκιδέων.
Ο φωτογραφικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά μέσα από την σελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στο Facebook (www.facebook.com/dimos.xalkideon), με έναρξη την 18η Μαρτίου 2016 και λήξη την 8η Απριλίου 2016.
Οι πρώτες τρείς φωτογραφίες θα αναδειχθούν από ψηφοφορία κοινού, η οποία θα διεξαχθεί μέσα από ειδική εφαρμογή στην σελίδα του Δήμου στο Facebook, και θα παραλάβουν βραβεία κοινού καθώς και τιμητική διάκριση από τον Δήμο Χαλκιδέων. Ακόμα, δώδεκα (12) φωτογραφίες θα προκύψουν από κριτική επιτροπή και θα παραλάβουν τιμητική διάκριση του Δήμου Χαλκιδέων.
Μετά το πέρας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί απονομή βραβείων και έκθεση φωτογραφιών σε επιλεγμένο χώρο της πόλης. Η ημερομηνία και ο χώρος της απονομής των βραβείων καθώς και της έκθεσης φωτογραφίας θα ανακοινωθεί εντός της διάρκειας του διαγωνισμού.
Οι τρείς πρώτοι θα παραλάβουν δώρα αξίας 450€ καθώς και σεμινάρια εκμάθησης φωτογραφίας από το τμήμα Φωτογραφίας του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας ενώ οι δεκαπέντε φωτογραφίες που θα εκτεθούν θα παραλάβουν τιμητική διάκριση από τον Δήμο Χαλκιδέων.

[ Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής και Διάρκεια Διαγωνισμού
1. Έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος
2. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.
3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 18 Μαρτίου 2016 έως 08 Απριλίου 2016
Οι Φωτογραφίες
1. Θα πρέπει να έχουν ληφθεί στα όρια του Καποδιστριακού Δήμου Χαλκιδέων. (Χαλκίδα, Αρτάκη, Ληλάντιο, Αυλίδα, Ανθηδώνα)
2. Έχουν ως θέμα το περιβάλλον, αξιοθέατα, οικιστικό ιστό, καθημερινή ζωή
3. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με 1 έως 3 φωτογραφίες
4. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί μετά την 01/01/2015
5. Μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
6. Έχουν ληφθεί με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, ψηφιακή ή αναλογική
7. Υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά, σε αρχεία μορφής JPEG
8. Πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος 7MB και ανάλυση:
α) Πανοραμικές φωτογραφίες μεγαλύτερες από: 1500 x 500 px
β) Κανονικές φωτογραφίες μεγαλύτερες από 2048 x 1152 px
9. Ονοματεπώνυμο και email διαγωνιζομένου καθώς και χρονολογία και ακριβής τοποθεσία λήψεως της φωτογραφίας θα πρέπει να συνοδεύει την κάθε συμμετοχή
10. Είναι πνευματικό δημιούργημα του/της διαγωνιζόμενου/ης,
11. Οι πρώτες 3 (τρείς) φωτογραφίες θα αναδειχθούν από ψηφοφορία κοινού, άλλες 12 (δώδεκα) φωτογραφίες θα κριθούν από επιτροπή. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη
12. Η βράβευση των νικητών θα γίνει σε ειδική τελετή ενώ θα πραγματοποιηθεί και έκθεση φωτογραφίας σε εκθεσιακό χώρο του Δήμου Χαλκιδέων.
Δεν Γίνονται Δεκτές οι Φωτογραφίες
-Που φέρουν υδατογράφημα, υπογραφή ή άλλο διακριτό στοιχείο (Ο Δήμος Χαλκιδέων θα αποδίδει τα πνευματικά δικαιώματα, όπου αυτό είναι εφικτό)
-Έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία σε βαθμό που παραποιείται η πραγματικότητα
-Προβάλουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο
-Έχουν σταλθεί μετά το πέρας του Διαγωνισμού και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
Δικαιώματα/ Προσωπικά Δεδομένα
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας που καταθέτετε με την υποβολή των φωτογραφιών σας, θα πρέπει να είναι ακριβή ώστε, εάν κριθεί απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικοινωνία μαζί σας. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν είναι εφικτό να προσέλθει, οφείλει να ενημερώσει τον διοργανωτή για τον εκπρόσωπο ο οποίος θα παραλάβει αντ' αυτού το βραβείο.
2. Η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται μόνο για τις ανάγκες διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε αρχείο ονομάτων συμμετεχόντων στα γραφεία του Δήμου Χαλκιδέων. Τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για λόγους πέραν της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό.
4. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου Χαλκιδέων καθώς και στο Τύπο. Οι ίδιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει.
5. Αποκλείεται πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση του φωτογραφικού υλικού.
6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκχωρούν στον διοργανωτή το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, τα ΜΜΕ ή το διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσει το φωτογραφικό υλικό για έκδοση τουριστικών λευκωμάτων, εκθέσεις, παρουσιάσεις σε εκτυπωμένη φυσική μορφή, προβολές κλπ. χωρίς να εγείρουν οποιαδήποτε χρηματική ή άλλου είδους αποζημίωση.
7. Αναφορά στον/στην δημιουργό στον/στην οποίο/α ανήκει το έργο θα γίνεται όπου αυτό είναι δυνατόν.
8. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κακόβουλη χρήση του φωτογραφικού υλικού π.χ. ανάρτηση φωτογραφίας που δεν ανήκει στο άτομο που την υπέβαλε. Στην περίπτωση που αποδειχθεί κακόβουλη χρήση φωτογραφίας ή συμμετοχή στο διαγωνισμό του ατόμου που τη διέπραξε καθίσταται αυτομάτως άκυρη.
9. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφισμένων προσώπων. Για ανωτέρω ενδεχόμενες παραβιάσεις ευθύνεται αποκλειστικά ο/η δημιουργός.
10. Σε περίπτωση που ο Διοργανωτής διαπιστώσει ότι διαγωνιζόμενος αναδείχθηκε νικητής έχοντας παραβιάσει κάποιον/ους από τους ανωτέρω όρους έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή επιφυλασσόμενος παντός νόμιμου δικαιώματός του.
11. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού, τη διάρκεια ή ακόμη και να τον ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες με οιονδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο.
Αποδοχή Όρων
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού από τους διαγωνιζόμενους. ]

Χορηγός Επικοινωνίας διαγωνισμού: Art Studio - Creative Photography & Video

Hashtag Διαγωνισμού: #OtiAxizei

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου στο τηλέφωνο 2221 355182, στο Φαξ 2221 035000 και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων www.dimos-xalkideon.gr και την σελίδα στο Facebook www.facebook.com/dimos.xalkideon.