Παρασκεύη 01 Μαρτίου 2024
22:33:35

Χαλκίδα

«Μια μέρα στο Αρχείο» για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικού χαρακτήρα με τίτλο «Μια μέρα στο Αρχείο» υλοποιείται αυτό το διάστημα στα Αρχεία Ν. Ευβοίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις των Δημοτικών σχολείων, στις τάξεις Γυμνασίου στο πρόγραμμα των οποίων έχουν ενταχθεί βιωματικές δράσεις ΣΕΠ και Τοπικής Ιστορίας, αλλά και σε κάθε άλλο εκπαιδευτικό που θα επιθυμούσε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με τους μαθητές και τους σπουδαστές του. Μετά από συνεννόηση, είναι δυνατός ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών σχολικών μονάδων εκτός Ευβοίας.

Οι επισκέψεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τμήμα. Για τον προγραμματισμό τους, παρακαλούnται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν με το προσωπικό των Αρχείων Ν. Ευβοίας στo τηλ. 2221085295, ώστε να μη συμπέσουν περισσότερες επισκέψεις σχολείων. Επειδή οι μαθητές θα εργάζονται κατά ομάδες, θα ήταν καλό τα τμήματα να έχουν χωριστεί σε ομάδες πριν από την επίσκεψη.

[ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρησιμοποιείται το κόμικ Μια μέρα στο Αρχείο. που βασίζεται στην αντίστοιχη ισπανική έκδοση Un dίa en el Archivo. Το κόμικ είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο των Γ.Α.Κ. Ευβοίας.

Ορισμένες από τις σελίδες του κόμικ έχουν τυπωθεί σε παζλ. Τα παζλ λύνονται από ομάδες στις οποίες χωρίζεται το κάθε τμήμα μαθητών. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσιάζει το περιεχόμενο της δικής της εικόνας στο υπόλοιπο τμήμα, έτσι ώστε να συζητούνται απορίες και να παρουσιάζεται και άλλο σχετικό υλικό. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα τύπων τεκμηρίων και υποστρωμάτων της πληροφορίας, γνωρίζουν τα επαγγέλματα των Αρχείων (αρχειονόμοι, ιστορικοί, συντηρητές, πληροφορικοί κ.λπ.), καθώς και ποικίλες πλευρές της εργασίας σε ένα Αρχείο και της έρευνας με βάση τις πηγές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες, κατά περίπτωση, στην ηλικία των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού,
• γνωριμία με διαφορετικά υποστρώματα πληροφορίας ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας,
• γραφή με πένα και μελάνι,
• διαδικασία στοιχειοθεσίας,
• παιχνίδια με κάρτες (τύποι τεκμηρίων, υποστρώματα, εχθροί της υγείας του χαρτιού κ.λπ.).
• Κρυπτόλεξα, αρκτικόλεξα και σταυρόλεξα με λέξεις που έχουν σχέση με τα Αρχεία (αρχειακό υλικό, εξοπλισμός, εχθροί της υγείας του χαρτιού κ.λπ.).
Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες με τους Εγγραφούληδες που φορούν ρούχα με τεκμήρια που παράγονται από ή αναφέρονται σε διάφορα επαγγέλματα. Οι μαθητές θα πρέπει να αντιστοιχίσουν τον κάθε Εγγραφούλη με το επάγγελμα που υποδηλώνει το ρούχο του.

Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, θα μπορούσαν ενδεχομένως να σχεδιαστούν και άλλες δραστηριότητες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε τάξης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Οι πιο κάτω δραστηριότητες θα βοηθούσαν πολύ την επίσκεψη στο Αρχείο.

Στο σπίτι

Το βράδυ, με τη βοήθεια ενός μέλους της οικογένειας ή ενός κοντινού προσώπου, οι μαθητές ψάχνουν τα ενθυμήματα της ζωής τους καθώς μεγάλωναν. Για παράδειγμα, αυτά θα μπορούσαν να είναι μια φωτογραφία, ένα γράμμα, ένα απόκομμα εφημερίδας, μια ληξιαρχική πράξη γέννησης, μια κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, ένας λογαριασμός.

Στην τάξη

Ο εκπαιδευτικός ζητεί από τους μαθητές να παρουσιάσουν ο καθένας το τεκμήριό του δίνοντας τις εξής πληροφορίες:

• Τι είδους τεκμήριο είναι αυτό;
• Ποια είναι η ημερομηνία του;
• Ποιος είναι ο δημιουργός (παραγωγός) του;
• Ποια η σχέση του τεκμηρίου με το μαθητή που το έφερε;
Στη συνέχεια αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το τεκμήριό του και τα τεκμήρια των συμμαθητών του, όπως:
• Τι μας λέει η ύπαρξη αυτού του τεκμηρίου γι' αυτόν που το δημιούργησε;
• Τι μας λέει γι' αυτόν που το διατήρησε;
• Τι μας λέει για τη ζωή σ' αυτή την περίοδο; ]