Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024
20:11:09

Χαλκίδα

Σε αναζήτηση της Χριστιανικής μακαριότητας…

Και για το 2016 συνεχίζεται το πρόγραμμα των ομιλιών – συζητήσεων που διοργανώνει (στην αίθουσα της οδού Μεσσαπίων 10) η Μητρόπολη Χαλκίδας.

Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ενότητας με το γενικό τίτλο «Σε αναζήτηση της Χριστιανικής Μακαριότητας», έχει ως εξής:

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου
Θέμα: «Περί του Αγίου Βασιλείου και της Βασιλόπιτας»
Ομιλητής: Αρχιμ. π. Αιμιλιανός Χρήστου

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου
Θέμα: «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών»
Ομιλητής: Αρχιμ. π. Νήφων Συριανός

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου
Θέμα: «Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ' υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού» Ομιλητής: Πρωτοπρεσβ. π. Ηλίας Αγιαννίτης

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου
Θέμα: «Χαίρετε και αγαλλιάσθε ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς»
Ομιλητής: Πρωτοπρεσβ. π. Γεώργιος Πολυκαρπίδης

Ακολουθεί σειρά 14 ομιλιών – συζητήσεων, από τις 15 Φεβρουαρίου έως και τις 13 Ιουνίου, σε μια ενότητα που θα μπορούσε να έχει το γενικό τίτλο «Συναξάρια / Ψυχωφελείς αναφορές βίων και παραδειγμάτων Αγίων».