Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
14:51:58

Χαλκίδα

Τα Λουκίσια γίνονται Ανθηδόνα

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας…