Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024
21:16:39

Χαλκίδα

Οδοφωτισμός με σώματα τύπου LED

Στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, τα συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων έχουν ήδη αντικαταστήσει τα παλαιά φωτιστικά…