Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
15:10:00

Χαλκίδα

Με ιστοποίηση προγράμματος σπουδών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ Το Πρόγραμμα…