Τρίτη 23 Απριλίου 2024
18:23:01

Χαλκίδα

Αποστρατεύθηκε ο Δ/της ΣΠΖ

Μετά από θητεία 10 μηνών ως διοικητής στη Σχολή Πεζικού Χαλκίδας, ο υποστράτηγος Θεόδωρος Τοπούζης αποχαιρετά τη Χαλκίδα…