Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
13:27:14

Χαλκίδα

Αιτήσεις για το Μουσικό Γυμνάσιο

Το Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τις εισαγωγικές εξετάσεις που αφορούν στην επιλογή - εγγραφή μαθητών…