Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
18:30:14

Χαλκίδα

Πρόκειται για έμμεση διάψευση;

«...Διευκρινίστηκε ότι θα αποφευχθούν καταργήσεις σε τοπικό επίπεδο...».Αυτή –επακριβώς- είναι η αναφορά στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Κωνσταντίνα…