Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
18:17:12

Χαλκίδα

Διακοπή ρεύματος

Εργασίες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης έχει προγραμματίσει να κάνει η ΔΕΗ στη Χαλκίδα την Δεύτερα 11 Δεκεμβρίου και…

Κυκλοφοριακή ρύθμιση λόγω έργων

Συνεχίζονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξ αιτίας των έργων αποχέτευσης ομβρίων που βρίσκονται σε εξέλιξη.Συγκεκριμένα, στην οδό Αντιγόνου…