Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
01:18:10

Χαλκίδα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 1. Αποστόλου Ευάγγελος2. Ακριώτης Γεώργιος3. Πρατσόλης Αναστάσιος4. Λιβανίου-Γκίκα Ζωή5. Πανταζής Ευστάθιος6. Φωκάς Δημήτριος7. Κουλούρης Γεώργιος8. Δήμητρα Κολιοβέττα…