Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
21:09:12

Χαλκίδα

Παιδική xαρά στο Μηχανοστάσιο

Καινούργια Παιδική Χαρά, με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και εγκρίσεις, κατασκευάζει στην περιοχή του Μηχανοστασίου, το Τμήμα Εκτέλεσης…