Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
14:40:02

Χαλκίδα

Τα Λουκίσια γίνονται Ανθηδόνα

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας…