Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024
20:23:50

Χαλκίδα

Οδοφωτισμός με σώματα τύπου LED

Στο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, τα συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων έχουν ήδη αντικαταστήσει τα παλαιά φωτιστικά…