Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021
11:37:54

Χαλκίδα

babis banner-02

Βενιζέλου & Παπαναστασίου με …σβηστά φανάρια!

Στη διασταύρωση των Βενιζέλου και Παπαναστασίου, λόγω βλάβης, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες.

Η βλάβη αναμένεται ότι θα αποκατασταθεί ολοκληρωτικά μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας (μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου). Μέχρι τότε οι φωτεινοί σηματοδότες θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Σε κομβικό σημείο διέλευσης όσον αφορά στο κυκλοφοριακό της πόλης, τα «σβηστά φανάρια», απαιτούν μεγάλη προσοχή από οδηγούς και πεζούς προς αποφυγή ατυχημάτων.