Σαββάτο 20 Απριλίου 2024
07:04:40

Χαλκίδα

«Πρασίνισε» το γήπεδο στο Καλοχώρι / Παντείχι

Ολοκληρώνονται οι εργασίες τοποθέτησης –σε ρολά- φυσικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου στο Καλοχώρι / Παντείχι.
Το γήπεδο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση σε έναν μήνα.

Δικαιούχος του έργου και διαχειριστής και αυτής της αθλητικής εγκατάστασης, κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο, είναι ο ΔΟΑΠΠΕΧ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ / ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ: Το έργο δρομολογήθηκε το 2013 και δημοπρατήθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Έχει προϋπολογισμό 233.000 ευρώ, εντάχθηκε και χρηματοδοτείται καθ' ολοκληρία από το Πρόγραμμα Leader. Πέραν της τοποθέτησης του φυσικού χλοοτάπητα, το έργο περιλαμβάνει και τα προαπαιτούμενα συνοδά υποέργα, όπως πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο-σύστημα σωλήνων για τη συλλογή και απορροή των ομβρίων υδάτων αλλά και εγκατάσταση υποδομής σε αναμονή για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου.

(Η φωτογραφία από την επιθεώρηση των εργασιών. Η Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ, Λίλιαν Ζλακώνη μαζί με τον ανάδοχο του έργου -και μέλος της Διοίκησης του ΔΟΑΠΠΕΧ με τη νέα Δημοτική Αρχή- Μπάμπη Κουσκούτη)