Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
12:49:43

Χαλκίδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.
Η συνεδρίαση αφορά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.Περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου (ΟΣΕ) .
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 51/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

3. Περί έγκρισης εξόδων παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ – ΔΟΠΠΑΧ .
4. Περί έγκρισης εξόδων παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ – ΔΟΑΠΠΕΧ .
5. Περί έγκρισης Πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Μάζης (Δημοτικός Σύμβουλος)

6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΠΕΧ που αφορά την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού του ΔΑΕΠΠΕΧ οικ. ετ. 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Ψύχας (Πρόεδρος του ΔΑΕΠΠΕΧ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

7. Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2015 .
8. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
9. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
10. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης (28ης Οκτωβρίου) .
11. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

12. Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Συνιδιοκτητών Δροσιάς για την εκτέλεση του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΔΡΟΣΙΑΣ /ΔΕ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ /Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ».
13. Περί έγκρισης υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.
14. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄.
15. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 'ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
16. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» .
17. Περί έγκρισης 4ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ .
18. Περί έγκρισης 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ» .
19. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ» .
20. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ» .
21. Περί έγκρισης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ .
22. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 'ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ) ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ /Δ.Ε ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ /Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

24. Περί έγκρισης μετατόπισης περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης (136/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
25. Περί τροποποίησης στο Ο.Τ. 50 του σχεδίου Φάρου, Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας (167/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
26. Περί ένστασης σχετικά με την ιδιοκτησία Κ.Α 040801 στο Ο.Τ. 789 της συνοικίας Ζ του σχεδίου πόλης Χαλκίδας, αναφορικά με τη μελέτη «Πολεοδομική Μελέτη-Αναθεώρηση-Πράξη Εφαρμογής σε τμήματα του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας (169/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
27. Περί έγκρισης πρακτικού προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Περί λειτουργίας του «καταφύγιου» των αδέσποτων ζώων συντροφιάς(του συνδυασμού «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»)