Παρασκεύη 18 Ιουνίου 2021
21:16:48

Χαλκίδα

babis banner-02

Σήμερα η ανάρτηση των δασικών χαρτών

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα αναρτηθούν οι αναμορφωμένοι δασικοί χάρτες του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Εύβοιας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο προχώρησε σε αναμόρφωση των δασικών χαρτών, δίνοντας από την περασμένη άνοιξη στους ιδιοκτήτες ενδιαφερομένους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμούς αυτοδιοίκησης, δημόσιες υπηρεσίας, φορείς κλπ, να καταθέσουν στοιχεία που να αφορούν σε πράξεις της διοίκησης ή στοιχεία ατομικών διοικητικών πράξεων, τα οποία να αποδεικνύουν ποιες εκτάσεις έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα, προκειμένου να εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη. Τα στοιχεία των αιτήσεων, που έχουν υποβάλλει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενσωματώνονται στους κυρωμένους ή και μη κυρωμένους δασικούς χάρτες και τώρα προχωρά η τελική φάση της ανάρτησης για την τελική διαμόρφωση των δασικών χαρτών.
Από την ακολουθούμενη διαδικασία θα προκύψει ποια ακίνητα χαρακτηρίζονται οριστικά αυθαίρετα και κατεδαφίζονται, ποια διατηρούνται με πρόστιμο και ποιοι ιδιοκτήτες, πότε και πως μπορούν να αποχαρακτηρίσουν τις εκτάσεις τους, όταν αυτές μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών εμφανίζονταν ως δασικές ενώ δεν είναι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά της απόφασης του Υπουργείου για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών εκκρεμεί η εκδίκαση στο ΣτΕ προσφυγής γεωτεχνικών, δασολόγων και οικολόγων, η έκβαση της οποίας θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, η Δ/νση Δασών θα πρέπει να μεριμνήσει για την ευρύτατη δημοσιοποίηση τόσο της ανάρτησης όσο και της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στην περιοχή ευθύνης τους.