Παρασκεύη 18 Ιουνίου 2021
20:47:38

Χαλκίδα

babis banner-02

Τη Δευτέρα η αποσφράγιση των προσφορών για την Αγορά

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας», δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, λόγω της απεργίας-αποχής –μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου- έξι Ομοσπονδιών, μεταξύ των οποίων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, από το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και τις Τεχνικές Επιτροπές.
Με,
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, επανακαθόρισε την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για το ανωτέρω έργο, για τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί.