Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020
15:37:30

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου στο Καλοχώρι/Παντείχι

Υπογράφηκε (την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου), από την Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ Τασούλα Μακαρώνα-Ψυχογιού και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό Υδραγωγείο Καλοχωρίου/Παντειχίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 362.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών (από τον Ιανουάριο του 2019) και χρηματοδοτείται στο 100% (με προβλεπόμενη την αντιστροφή υποχρέωσης του ΦΠΑ).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ένα έτος από σήμερα (ημέρα υπογραφής της σύμβασης).

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων αμιάντου της Κοινότητας Καλοχωρίου – Παντειχίου Αυλίδας, με αγωγούς υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου, μήκους 7.029 μέτρων, κατάλληλου για δίκτυα ύδρευσης. Όλοι οι αγωγοί θα είναι υπόγειοι, τοποθετημένοι σε επαρκές βάθος ώστε να προστατεύονται από τα υπερκείμενα φορτία. Το δίκτυο θα εξοπλιστεί με όλα τα απαιτούμενα (δικλείδες απομόνωσης, εξαρμωτικά, εκκενωτές), ώστε κάθε απαιτούμενη εργασία να γίνεται εύκολα και με λιγότερες διακοπές.

Με το συγκεκριμένο έργο θα αποκατασταθούν πλήρως προβλήματα υδροδότησης της περιοχής και θα λειτουργήσει ως εναλλακτικός τρόπος υδροδότησης σε περιπτώσεις βλάβης.