Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020
15:05:25

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Καταψηφίστηκε αλλά περνάει!...

Καταψηφίστηκε η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το 2021. Όμως, αυτό δεν έχει καμία σημασία! Θα εφαρμοστεί κανονικά!!!
Θα πείτε: πώς γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίζουν «όχι» και να βγαίνει «ναι»; Κι όμως γίνεται... Έχει φροντίσει η Κυβέρνηση με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν κόντρα στους συσχετισμούς και τη λογική της απλής αναλογικής με το επιχείρημα περί «κυβερνησιμότητας» Δήμων και Περιφερειών.

Συγκεκριμένα, στα άρθρα 8 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (και στη σχετική αιτιολογική έκθεση), προβλέπεται ρητά ότι εάν η αντιπολίτευση διαφωνεί με το τεχνικό πρόγραμμα (ή με τον προϋπολογισμό, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσίας, τον ορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών) θα πρέπει να καταθέσει εναλλακτική πρόταση και μάλιστα ολοκληρωμένη με ένα εξαρχής διαμορφωμένο τεχνικό πρόγραμμα (ή αντιστοίχως προϋπολογισμό, επιχειρησιακό πρόγραμμα, πρόγραμμα διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσίας, ορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών). Εάν δεν υποβληθεί εναλλακτική πρόταση, θεωρείται εγκεκριμένη (κι ας καταψηφίστηκε, επειδή είναι η μόνη λογίζεται ότι έχει τη σχετική πλειοψηφία) η εισήγηση του Περιφερειάρχη.
Έτσι, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή (23 Οκτωβρίου), αφού καμία παράταξη από την αντιπολίτευση δεν κατέθεσε τέτοιου είδους εναλλακτική πρόταση, θεωρείται εγκεκριμένη.

[ Ν. 4623/2019 Άρθρο 8
«Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμων και Περιφερειών
...2. Το άρθρο 268Α του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 268Α
Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες Υπηρεσίες παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.». ]

[ Σημείωση: Η περίπτωση της Επιτροπής του Άρθρου 18 που έκανε δεκτή προσφυγή της αντιπολίτευσης για καταψηφισμένη (με 19–27) τροπολογία που θεωρήθηκε ως εγκριθείσα, δεν θα πρέπει να θεωρείται συγκρίσιμη. Η πρόβλεψη του νομοθέτη αφορά στο σώμα του Τεχνικού Προγράμματος, στο όλον του και είναι ευκρινής. ]