Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020
03:48:06

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Αποκαθίστανται οι ΧΑΔΑ σε Βαθύ και Παραλία Αυλίδας

Υπογράφηκαν, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, από τη Δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, οι συμβάσεις για τα έργα αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στο Βαθύ και στην Παραλία Αυλίδας.

-«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Βαθέος Αυλίδας»
προϋπολογισμός: 610.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
-«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Παραλίας Αυλίδας»
προϋπολογισμός: 540.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται (εντάχθηκαν τον Μάρτιο του 2019) από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦιλόΔημος».
Οι ποσοστιαίες εκπτώσεις που προσέφερε ο ανάδοχος εργολήπτης -και άρα το τελικό κόστος- δεν αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Δήμου.
Η ολοκλήρωση του κάθε έργου προβλέπεται σε 6 μήνες από τη συμβασιοποίησή τους.

Και για τα δύο έργα προβλέπονται εργασίες:
• αποκατάστασης του ρέματος με διάνοιξη οριζόντιας γεώτρησης και τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνα • συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη γειτονική έκταση του ΧΑΔΑ και συγκέντρωσή τους εντός του ΧΑΔΑ • διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου • τελικής κάλυψης με τοποθέτηση γεωμεμβράνης στεγανοποίησης • διαχείρισης ομβρίων • στήριξης πρανών • περίφραξης και οριοθέτησης • φύτευσης δέντρων και θάμνων

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η εξυγίανση των ρυπασμένων επιφανειών στην κατεύθυνση της προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου μιας οικολογικά ευαίσθητης περιοχής».
Οι συνδημότες των περιοχών οφείλουν να τις προστατέψουν από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και μετά την πλήρη αποκατάστασή των συγκεκριμένων ΧΑΔΑ.