Παρασκεύη 18 Ιουνίου 2021
21:28:57

Χαλκίδα

babis banner-02

Με στόχο την υδροδοτική επάρκεια στην Παραλία Αυλίδας

Υπογράφηκε, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τη Δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Σταύρο Καμαριώτη, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Κ. Παραλίας Αυλίδας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 580.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών -Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά στην τεχνικά αρτιότερη και οικονομικά προσφορότερη λύση, για ανάπτυξη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην συνεχώς οικιστικά επεκτεινόμενη και πληθυσμιακά αυξανόμενη κοινότητα της Παραλίας Αυλίδας, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής υδροδότηση και η βελτίωση της υποδομής της ύδρευσης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές όπως π.χ. η Μόρφα.

[ Περιοχές που έχουν αναπτυχθεί άναρχα στις προηγούμενες δεκαετίες ως τόπος δευτερεύουσας-εξοχικής κατοικίας αλλά τα τελευταία χρόνια αποτελούν και σημαντικό τόπο πρώτης κατοικίας.
Η περιοχή της Μόρφας π.χ. τελεί ήδη σε ένταξη στο σχέδιο πόλης και το δίκτυο ύδρευσης αποτελεί βασικό έργο υποδομής. Επιπλέον, σήμερα υδρεύεται εν μέρει από παρακείμενο αγωγό από τον διπλανό Δήμο Τανάγρας και η ύδρευση είναι προβληματική, διότι το δίκτυο του Δήμου Τανάγρας δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση από τις ανάγκες του αυξημένου τοπικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται έντονα προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. ]