Τρίτη 03 Αυγούστου 2021
17:22:38

Χαλκίδα

babis banner-02

Αποκατάσταση ζημιών στην Ανθηδόνα

Υπογράφηκε, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, από τη Δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τοπικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 252.195,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Και χρηματοδοτείται καθ' ολοκληρίαν από το από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών από θεομηνίες και ειδικότερα από έντονες βροχοπτώσεις στη Δ.Ε. Ανθηδόνας, που εντοπίζονται σε καταστροφή οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων και διάβρωση των πρανών των οδών και συγκεκριμένα:
- στην οδό Πανοράματος: αποξήλωση του κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα και των στρώσεων οδοστρωσίας / σκυροδέτηση του τοιχίου αντιστήριξης / ανακατασκευή του επιχώματος και της οδοστρωσίας / αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτικό τάπητα
- στην οδό Αγ. Μαρίνας: συντήρηση και ανακατασκευή τσιμεντοδρόμου / απόξεση ασφαλτικού τμήματος και επανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
- στην οδό Αγίου Νικολάου: απόξεση του ασφαλτικού τμήματος της οδού και επανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας / το υπόλοιπο τμήμα της οδού θα επανακατασκευαστεί

Η αποπεράτωση του έργου προβλέπεται σε 2 μήνες.