Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
16:20:54

Χαλκίδα

Στην κυριότητα του Δήμου το επί της οδού Μιαούλη διατηρητέο

Στην κυριότητα του Δήμου Χαλκιδέων πρόκειται να περάσει το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Μιαούλη (στο δεξί χέρι όπως κινούνται τα οχήματα, στο ενδιάμεσο από τις «Λεμονιές» έως το πρώην «Αφροδίτη») στη Χαλκίδα, ιδιοκτησίας Άννας, Μαρίας, Σταματίνας και Εμμανουέλας Σκουλά.

Η αγορά του κτηρίου θα κοστίσει συνολικά 318.158,93 ευρώ.
Και θα γίνει με καθ' ολοκληρία χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ [συγκεκριμένα από το «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις» και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας «Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 110 του από 14.7.1999 Π.Δ. «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας», Ν. 3028/2002 κ.λπ.) τα οποία είναι κυριότητας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»].
Δηλαδή, ο Δήμος Χαλκιδέων δεν θα έχει την παραμικρή επιβάρυνση για την αγορά του κτηρίου. Κόστος θα προκύψει στη συνέχεια, από το απαιτούμενο έργο αποκατάστασης του, αν και εξετάζονται οι δυνατότητες ένταξής του σε σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ
Χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο και κρινόμενο ως έχον ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία, το κτήριο εκπληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξής του στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.
Ο Δήμος Χαλκιδέων –προφανώς με τη σχετική προεργασία να έχει προηγηθεί- απάντησε θετικά στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που δημοσιεύτηκε από το Πράσινο Ταμείο στις 11-10-2014, κατέθεσε το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης (τον Ιανουάριο του 2015, μετά την για την απόκτηση του κτηρίου και έτυχε της έγκρισής του.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόκειται για δείγμα αστικής έπαυλης των αρχών του 19ου αιώνα, με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

Το κτήριο πρόκειται να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί.
Προβλεπόμενη χρήση είναι η αξιοποίησή του για κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, ανοικτού στους πολίτες.
Προκειμένου να αποτελέσει (συνυπολογιζομένων του «Κόκκινου Σπιτιού», του «Σπιτιού με τ΄ Αγάλματα», του παλαιού διατηρητέου κτηρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου, του Δημαρχείου / μεγάρου «Κότσικα, του παλαιού αλευρόμυλου στο πρώην ΑΣΑΧ «Δήμητρα» και της Οικίας Βαϊλου)
αφ' ενός, ένα ακόμη σημείο αναφοράς για την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης και
αφ' ετέρου, μια πρόσθετη λειτουργική πολιτιστική δομή, ενταγμένη στην κοινωνική ζωή της πόλης.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΩΝΗ
Αναφορικά με την εξέλιξη, ο δήμαρχος Χρήστος Παγώνης, δήλωσε:
«Σήμερα ο Δήμος Χαλκιδέων είναι υπερήφανος για την απόκτηση ενός κτιρίου που μετρά σχεδόν διακόσια χρόνια ζωής.
Στις προτεραιότητές μας ήταν και παραμένει η διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ο σεβασμός προς το παλαιό και αυθεντικό.
Η διάσωση του κτιρίου της οδού Μιαούλη αποτελεί σημαντική προσθήκη στην περιουσία του Δήμου Χαλκιδέων, σε μια σειρά αξιόλογων και διατηρητέων κτιρίων.
Στόχος της παρούσας Δημοτικής Αρχής είναι η αξιολόγηση και κατάταξη των κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική-ιστορική αξία και σημασία τους και η αποκατάστασή τους, με αξιοποίηση κάθε δυνατής χρηματοδότησης, που θα προσφέρει στον Δήμο μας έργα πνοής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.»