Σαββάτο 10 Ιουνίου 2023
08:18:32

Χαλκίδα

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από συνεργεία του Δήμου

Ο Δήμος Χαλκιδέων γνωστοποιεί ότι η Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ξεκίνησε τη διαδικασία για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους κοινόχρηστους χώρους όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αρμόδιο συνεργείο του Δήμου έχει ήδη προχωρήσει σε επικόλληση προειδοποιητικών σημάνσεων σε όσα οχήματα, κατεστραμμένα ή μη, δεν διαθέτουν πινακίδες κυκλοφορίας και έχουν εγκαταλειφθεί σε κοινόχρηστους χώρους, μέσω των οποίων καλούνται οι ιδιοκτήτες τους να τα απομακρύνουν άμεσα.
Με την παρέλευση διαστήματος 45 ημερών από την επικόλληση (όπως προβλέπει ο νόμος), ο Δήμος θα προχωρά στην απομάκρυνση και μεταφορά τους προς καταστροφή .
Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, σε περίπτωση που επιθυμούν να τα διατηρήσουν στην κατοχή τους, να τα μεταφέρουν άμεσα σε ιδιόκτητους χώρους.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στα τηλέφωνα 2221024444 και 2221060131.