Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
05:23:18

Χαλκίδα

Με 1ο τον Ρουμελιωτάκη -και χωρίς Μπασινά- η ΛΑΕ

Η πρόταση της Ιδρυτικής Συνέλευσης, σε ότι αφορά στα πρόσωπα και στη σειρά κατάταξης στις δύο πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου στην Εύβοια, εγκρίθηκε επ' ακριβώς από την κεντρική Εκλογική Επιτροπή της «Λαϊκής Ενότητας» (ΛΑΕ).

Έτσι, την 1η θέση στη λίστα καταλαμβάνει ο Θοδωρής Ρουμελιωτάκης.

Ενώ στη 2η θέση τοποθετείται ο Δημήτρης Αλεξίου.
Το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο αποτελείται, κατά σειρά κατάταξης, από τους: Κώστα Μπεζιάνη, Δήμητρα Σπανομαρκίδη, Κωνσταντίνα Παυλοπούλου – Παπανάγνου, Δήμο Μακαντάση, Μαρία Αντωνίου και Παναγιώτη Μπερμπάτη.

ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ -ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ- Ο ΜΠΑΣΙΝΑΣ

Στο ψηφοδέλτιο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Στέφανος Μπασινάς.
Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, αποτελούσε το εναλλακτικό σενάριο της πρότασης της Ιδρυτικής Συνέλευσης της ΛΑΕ στην Εύβοια και τον τοποθετούσε στην 3η θέση του ψηφοδελτίου. Ο ίδιος ο Στέφανος Μπασινάς όμως, επιζητούσε αποκλειστικά το ρόλο του επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Και όταν οι προσδοκίες του δεν ευοδώθηκαν, απέσυρε τη διαθεσιμότητά του για το ψηφοδέλτιο.