Τρίτη 23 Απριλίου 2024
17:08:04

Χαλκίδα

Παρέδωσε ο Αποστόλου στον υπηρεσιακό υπουργό

Με το σχηματισμό της υπηρεσιακής κυβέρνησης, ο Βαγγέλης Αποστόλου παρέδωσε στο νεοτοποθετηθέντα Δημήτρη Μελά.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του νέου υπηρεσιακού αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου παρέδωσε, μεταξύ άλλων:
• Τον κατάλογο των προγραμματισμένων πληρωμών προς τους δικαιούχους αγρότες για το μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 229 εκατ. ευρώ, για τις οποίες έχουν ήδη δεσμευθεί τα αντίστοιχα ποσά. (ο κατάλογος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου)
• Το νομοσχέδιο για τις Βοσκήσιμες Γαίες το οποίο έχει περάσει από διαβούλευση και ΚΕΝΕ. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται η καταγραφή, ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση και διανομή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον καθώς και η αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων.
• Το νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς το οποίο βρίσκεται σε τελική μορφή στην ΓΓ της Κυβέρνησης προκειμένου να αναρτηθεί για διαβούλευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών επιχειρεί να ανατρέψει δημιουργικά μια απαξιωμένη κατάσταση που συνεχίζει να οδηγεί σε ουσιαστική ατροφία και μαρασμό ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των αγροτών.
• Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, το οποίο σε ολοκληρωμένη μορφή έχει κατατεθεί προς διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα προβλέπει 4,7 δις ευρώ κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης άνω των 6 δις ευρώ.
• Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 2014-2020 το οποίο έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα προβλέπει δημόσια δαπάνη που ανέρχεται συνολικά στα 524 εκατ. ευρώ.