Παρασκεύη 24 Μαρτίου 2023
21:25:38

Χαλκίδα

Μπατσακούτσας αντί Ταρνανά

Με οδηγό τις ισχύουσες διατάξεις για τις περιπτώσεις των συνεχόμενα απόντων μελών της διοίκησης, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, θα ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικής πράξης έκπτωσής του Βασίλη Ταρνανά, του συνδυασμού της ελάσσονος αντιπολίτευσης και θα προχωρήσει η αντικατάστασή του. Με τον Δημήτρη Μπατσακούτσα να παίρνει τη θέση του.