Παρασκεύη 01 Μαρτίου 2024
22:29:26

Χαλκίδα

Στο νέο ΕΣΠΑ (μετ’ επιφυλάξεων) η Παράκαμψη Χαλκίδας

Είκοσι τρία μεγάλα έργα υποδομής περιλαμβάνει το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που ανακοινώθηκε. Μεταξύ αυτών, στον τομέα των υποδομών μεταφορών, περιλαμβάνεται και η Παράκαμψη Χαλκίδας.
Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναιτο μεγαλύτερο από άποψη διαθέσιμων κοινοτικών πόρων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 1,1 δισ. ευρώ όσο και από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με 3,2 δισ. ευρώ, με τους εθνικούς πόρους να ανέρχονται σε 853 εκατ. ευρώ. Το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ αξιοποιεί το 22% των κοινοτικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 20 δισ. ευρώ.
Το έργο της Παράκαμψης Χαλκίδας υπηρετεί το στόχο του προγράμματος για προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού διευρωπαϊκού δικτύου και την περαιτέρω βελτίωση της ασφαλούς συνδεσιμότητας της περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα της χώρας.
Πάντως, αποτελεί πρώτης τάξης πρόβλημα η λεγόμενη υπερδέσμευση (overbooking) του προγράμματος, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ξεπερνά τα οικονομικά μεγέθη του. Έτσι, για να προχωρήσουν τα έργα θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι, οι οποίοι προς στιγμήν είναι άγνωστο πού θα βρεθούν.