Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
05:36:05

Χαλκίδα

Συνέντευξη από την «Επιτροπή Πολιτών υπέρ του ναι» στη Χαλκίδα

Συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Πολιτών «υπέρ του ναι» την Πέμπτη 2 Ιουλίου στη 1 μετά το μεσημέρι, στην αίθουσα του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στη Χαλκίδα.
Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το ποιοι ακριβώς αποτελούν τα προς συνέντευξη μέλη της Επιτροπής.