Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
12:25:16

Χαλκίδα

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΤΕΙ

Ενηµερωτική συνάντηση µε θέµα «Αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και οι εξελίξεις στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», µε την παρουσία του Πρύτανη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, καθηγητή Πέτρου Λάµψα, διοργανώνεται τη ∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιρφύων–Μεσσαπίων, στα Ψαχνά.