Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
16:55:30

Χαλκίδα

Έως 22 Μαΐου οι ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες

Ως γνωστόν, από τις 20 Ιανουαρίου έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης για το Νομό Ευβοίας.
Η υποβολή των αντιρρήσεων επ' αυτού είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των αντιρρήσεων-ενστάσεων, μετά τη δοθείσα παράταση, είναι η Δευτέρα 22 Μαΐου.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 12 Ιουνίου.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:
• φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
• το Ελληνικό Δημόσιο
• οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β' βαθμού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:
• κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
• Περιβαλλοντική Οργάνωση
• άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.

Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Ευβοίας θα λειτουργήσει Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) , τα οποία βρίσκονται:
1. ΣΥΑΔΧ Ιστιαίας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας,
Ισόγειο, 342 00 Ιστιαία, τηλ.Επικοινωνίας: 22260 69297
2. ΣΥΑΔΧ Λίμνης, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης,
2ος όροφος, 340 05 Λίμνη, τηλ. Επικοινωνίας: 2227 0 31218 & 2227 0 2910
3. ΣΥΑΔΧ Χαλκίδας, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Χαλκίδας, Χαινά 97 341 32 Χαλκίδα 2ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 2221080401
4. ΣΥΑΔΧ Αλιβερίου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αλιβερίου,
Θέση Πλάτωμα, 345 00 Αλιβέρι. τηλ. Επικοινωνίας: 2223025812
5. ΣΥΑΔΧ Καρύστου, με έδρα τα γραφεία του Δασονομείου Καρύστου, 340 01 Κάρυστος, τηλ. Επικοινωνίας: 2224 0 22390
6. ΣΥΑΔΧ Σκύρου, με έδρα τα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου Σκύρου,
1ος όροφος, 340 07 Χώρα Σκύρου τηλ. Επικοινωνίας: 2222 0 92934
Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.
Η χωρική αρμοδιότητα κάθε ΣΥΑΔΧ επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης του Δασικού χάρτη για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.