Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
05:25:15

Χαλκίδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Τετάρτη 29 Μαρτίου από τις 7 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (λεωφ. Χαϊνά 93) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Ανθηδόνας.
2. Περί μεταστέγασης Μουσικού Σχολείου «Νίκος Σκαλκώτας»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3. Περί επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. και επανακατανομής πιστώσεων συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικον. έτος 2017
4. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών - προμηθειών.
5. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
6. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων
7. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος (Βελισσαρίου Χαράλαμπος).
8. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος (Μαρία Μπίρκου).
9. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων
10. Περί μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
11. Περί καθορισμού αριθμού θέσεων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου .
12. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων
13. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2017
14. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15. Περί εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία
16. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
17. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
18. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Συν. Ε΄
19. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Συν. Η΄
20. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ.
21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
22. Περί ανάπλασης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της παραλιακής οδού στην Νέα Αρτάκη (31/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23. Περί μεταφοράς θέσης περιπτέρου από την οδό Αυλίδος 19 στη λεωφόρο Χαϊνά έμπροσθεν πρώην Μηχανικής Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (46/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
24. Περί μεταφοράς θέσης περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αρεθούσης στη θέση περιπτέρου έμπροσθεν του ΕΚΑΒ λόγω εργασιών στη Δημοτική Αγορά (45/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
25. Περί κατάργησης θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου περιπτέρου επί της πλατείας Αγ. Ταξιάρχη (44/17 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2017 απόφασης ΔΣ ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
27. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2017 απόφασης ΔΣ ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά στη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
28. Περί παραχώρησης έκτασης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Χαλκίδας